WELKOM BIJ DE

ADVANCE PRIVACY NOTICE CHECKER!​

U gebruikt deze tool omdat u:

 

een website runt in de EU / EER die rechtstreeks persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt, of

 

via uw website goederen of diensten aan klanten in de EU / EER aanbiedt, en

 

een eerste beoordeling wilt of de privacyverklaring op uw website de belangrijkste informatie bevat voor betrokkenen zoals vereist onder de AVG.

Als u een of meer vragen met "NEE" heeft beantwoord, is het waarschijnlijk dat uw privacyverklaring niet volledig in overeenstemming is met de verplichtingen onder de AVG voor het tijdig en volledig informeren van betrokkenen. 

 

 

VRAGEN?

Mail me gerust op info@mouritzlegal.nl

 

 

Heeft u - op het moment dat persoonsgegevens worden verkregen - de betrokkene de volgende informatie verstrekt:​

Thank You!

The form has been successfully sent.

Beantwoord de onderstaande vragen svp als volgt:​

JA
NEE
NIET VAN TOEPASSING

1. De identiteit en de contactgegevens van u als de verwerkingsverantwoordelijke of van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke?​

JA
NEE

2. Als u een functionaris voor de gegevensbescherming heeft, de contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming?​

JA
NEE
NIET VAN TOEPASSING

3. Elk van de beoogde verwerkingsdoelen van de persoonsgegevens? Bijv. uitvoering van overeenkomsten, KYC-controles, eigen onderzoek, enz.​

JA
NEE

4. De rechtsgronden voor elk verwerkingsdoel?

 

Typisch: noodzakelijk i) voor de uitvoering van een overeenkomst,

 

ii) om te voldoen aan een wettelijke verplichting, iii) voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, en / of iv) voor de vervulling van een taak van openbaar belang, OF als de betrokkene toestemming heeft gegeven.

 

Alle verwerkingsdoelen (beschreven bij vraag 3) dienen een rechtsgrond te hebben.

 

Wanneer de rechtsgrond gebaseerd is op toestemming of op expliciete toestemming, heeft u ook aangegeven dat de betrokkenen het recht hebben om hun toestemming op elk moment in te trekken en dat een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerking vóór het moment van intrekking?

 

Heeft u aangegeven of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te sluiten? Heeft u daarnaast aangegeven of de betrokkene in deze gevallen verplicht is om de persoonsgegevens te verstrekken en ook de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke persoonsgegevens?

 

Waar de rechtsgrond voor de verwerking gebaseerd is op gerechtvaardigde belangen, heeft u die gerechtvaardigde belangen gespecificeerd?

Bijv. marketing- of onderzoeksdoeleinden.

JA
NEE

5. De ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens?

 

Wees duidelijk over organisaties met wie persoonsgegevens worden gedeeld, zoals serviceproviders en dochterondernemingen en / of gelieerde ondernemingen. Speciale aandacht indien gebruik wordt gemaakt van marketingbedrijven en commerciële databedrijven met wie persoonsgegevens worden gedeeld.

JA
NEE

6. Heeft u in het geval van doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de EU / EER aangegeven of voor dat land een adequaatheidsbesluit bestaat van de Europese Commissie of dat er passende waarborgen zijn ingevoerd, zoals binding corporate rules, EC-modelclausules of het EU-VS Privacy Shield? Waar kunnen deze waarborgen worden geraadpleegd?​

JA
NEE
NIET VAN TOEPASSING

7. De opslagperiode van persoonsgegevens of, als dat niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen?​

JA
NEE

8. De mogelijkheid om de volgende rechten uit te oefenen:

 

Inzage in persoonsgegevens

Rectificatie van persoonsgegevens

Wissing van persoonsgegevens

Beperking van verwerking

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)

YES
NO

9. Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit?​

JA
NEE

10. Indien van toepassing, het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering?

 

Heeft u in dergelijke gevallen ook relevante informatie verstrekt over de onderliggende logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene?

JA
NEE
NIET VAN TOEPASSING

Thank You!

The form has been successfully sent.

Beantwoord de onderstaande vragen svp als volgt:​

JA
NEE
NIET VAN TOEPASSING

1. De identiteit en de contactgegevens van u als de verwerkingsverantwoordelijke of van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke?​

JA
NEE

2. Als u een functionaris voor de gegevensbescherming heeft, de contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming?​

JA
NEE
NIET VAN TOEPASSING

3. Elk van de beoogde verwerkingsdoelen van de persoonsgegevens? Bijv. uitvoering van overeenkomsten, KYC-controles, eigen onderzoek, enz.​

JA
NEE

4. De rechtsgronden voor elk verwerkingsdoel?

 

Typisch: noodzakelijk i) voor de uitvoering van een overeenkomst,

 

ii) om te voldoen aan een wettelijke verplichting, iii) voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, en / of iv) voor de vervulling van een taak van openbaar belang, OF als de betrokkene toestemming heeft gegeven.

 

Alle verwerkingsdoelen (beschreven bij vraag 3) dienen een rechtsgrond te hebben.

 

Wanneer de rechtsgrond gebaseerd is op toestemming of op expliciete toestemming, heeft u ook aangegeven dat de betrokkenen het recht hebben om hun toestemming op elk moment in te trekken en dat een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerking vóór het moment van intrekking?

 

Heeft u aangegeven of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te sluiten? Heeft u daarnaast aangegeven of de betrokkene in deze gevallen verplicht is om de persoonsgegevens te verstrekken en ook de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke persoonsgegevens?

 

Waar de rechtsgrond voor de verwerking gebaseerd is op gerechtvaardigde belangen, heeft u die gerechtvaardigde belangen gespecificeerd?

 

Bijv. marketing- of onderzoeksdoeleinden.

JA
NEE

5. De ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens?

 

Wees duidelijk over organisaties met wie persoonsgegevens worden gedeeld, zoals serviceproviders en dochterondernemingen en / of gelieerde ondernemingen. Speciale aandacht indien gebruik wordt gemaakt van marketingbedrijven en commerciële databedrijven met wie persoonsgegevens worden gedeeld.

JA
NEE

7. De opslagperiode van persoonsgegevens of, als dat niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen?​

JA
NEE

8. De mogelijkheid om de volgende rechten uit te oefenen:

 

Inzage in persoonsgegevens

Rectificatie van persoonsgegevens

Wissing van persoonsgegevens

Beperking van verwerking

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)

JA
NEE

9. Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit?​

JA
NEE

10. Indien van toepassing, het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering?

 

Heeft u in dergelijke gevallen ook relevante informatie verstrekt over de onderliggende logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene?

JA
NEE
NIET VAN TOEPASSING

6. Heeft u in het geval van doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de EU / EER aangegeven of voor dat land een adequaatheidsbesluit bestaat van de Europese Commissie of dat er passende waarborgen zijn ingevoerd, zoals binding corporate rules, EC-modelclausules of het EU-VS Privacy Shield? Waar kunnen deze waarborgen worden geraadpleegd?​

JA
NEE
NIET VAN TOEPASSING