ADVANCE PRIVACY NOTICE CHECKER​

De Advance Privacy Notice Checker ™ is ontwikkeld door Mouritz Legal om u te helpen nagaan of de privacyverklaring van uw website voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u een verwerkingsverantwoordelijke bent en een website runt in de EU / EER die rechtstreeks persoonsgegevens van betrokkenen verzamelt of, ongeacht waar u actief bent, via uw website goederen of diensten aan klanten in de EU / EER aanbiedt, dan is deze tool voor u interessant.

 

De tool geeft u een overzicht van de minimale GDPR-elementen die de privacyverklaring op uw website dient te bevatten. GDPR compliance is van groot belang en eventuele lacunes in de privacyverklaring zijn gemakkelijk zichtbaar voor de buitenwereld, ook voor toezichthouders, en kunnen leiden tot twijfels over de algehele privacy-naleving van de onderneming. 

 

Deze tool heeft een bepaalde focus: het ziet toe op de informatie die moet worden verstrekt wanneer de persoonsgegevens van een betrokkene rechtstreeks via websites worden verzameld. Voor alle duidelijkheid, dezelfde informatieverplichtingen kunnen bijvoorbeeld ook van toepassing zijn buiten verzameling via websites of wanneer persoonsgegevens niet rechtstreeks door de betrokkenen zelf aan de verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt.

 

Deze tool is ook bedoeld als een EHBO kit voor privacyverklaringen en is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Als u bijvoorbeeld gevoelige persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, zou verwerken of online diensten aan minderjarigen zou aanbieden, dan zou ik aanraden om aanvullende informatie op te nemen in de privacyverklaring van de website. Tenslotte, deze tool heeft geen betrekking op de vereisten bij het plaatsen van bepaalde analytische cookies of tracking cookies. Ik overweeg om een ​​dergelijk cookie tool te ontwikkelen voor wanneer de ePrivacy Verordening in werking treedt.

 

Laten we nu, met alle T&C's uit de weg uw privacyverklaring bekijken.

 

Ik hoop dat deze tool u kan helpen.

Advance is a registered trademark of Mouritz Legal and is protected by copyright​

Advance is a registered trademark of Mouritz Legal and is protected by copyright​